total names :: 2
A(0)
B(0)
C(0)
D(0)
E(0)
F(2)
G(0)
H(0)
I(0)
J(0)
K(0)
L(0)
M(0)
N(0)

O(0)
P(0)
Q(0)
R(0)
S(0)
T(0)
U(0)
V(0)
W(0)
X(0)
Y(0)
Z(0)


 


[ top ]

F

Amanita fritillaria (Berk.) Sacc. (detailed)
Amanita fritillaria f. malayensis Corner & Bas (detailed)
Index:
A(0)
B(0)
C(0)
D(0)
E(0)
F(2)
G(0)
H(0)
I(0)
J(0)
K(0)
L(0)
M(0)
N(0)

O(0)
P(0)
Q(0)
R(0)
S(0)
T(0)
U(0)
V(0)
W(0)
X(0)
Y(0)
Z(0) 

**new** see as sporograph
**new** map of collections
Amanita fritillaria Corner & Bas